Monday, 1 October 2012

ORGANISASIKANDUNGAN KSSR PENDIDIKAN ISLAM

Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah  dibangunkan dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang pelu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada 6 modul : 
  • MODUL AL-QURAN
  • MODUL HADIS
  •  MODUL AKIDAH
  • MODUL IBADAH
  • MODUL SIRAH
  • MODUL ADAB
  • MODUL JAWI

PENDAHULUAN DOKUMEN STANDARD PRESTASI

         Dokumen standard Prestasi bagi mata pelajaran KSSR dibina sebagai panduan guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
         Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapat maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum matapelajaran tersebut. 
       

PROFILE SAYA

NAMA : AMIRAH BINTI ISMAIL 

NO MATRIK : D 0055008 

TEMPAT ASAL : KEMAMAN TERENGGANU 

BIDANG YANG DI AJAR : PENDIDIKAN ISLAM 

PENGALAMAN MENGAJAR :  4 TAHUN 

TENMPAT MENGAJAR : SEK KEB PANGALAT TENOM